Címlap

Minőségpolitika

Célunk a minõségügyi rendszerek hatékony és stabil működtetése, folyamatos fejlesztése,fenntartása és a Megbízói igényeknek való folyamatos megfelelés.

• Megrendelõinkkel való szoros kapcsolattartás,
• Az összes alkalmazott összehangolt csapatmunkája,
• A kivitelezési munkák minõségének állandó tökéletesítése,
• Gyors, hatékony, szakszerû munkavégzés, alkalmazott technológiák folyamatos fejlesztése,
• A célok eléréséhez folyamatos minõségügyi képzés,
• A problémák megoldása, hibaforrások kielemzése
• Környezetünk védelme

Ezért is alkalmazzuk az alábbiakat:

Az ISO 9001 –es szabvány a legszélesebb körben elterjedtebb nemzetközi szabvány,amely az üzleti- vagy közszférában működő bármely szervezetre alkalmazható, tevékenységi körtől függetlenül. A mai magyar megfelelője MSZ EN ISO 9001:2009
Alapját nyolc minőségirányítási alapelv adja, melyek mindegyike kiemelt fontosságú a jó üzleti gyakorlathoz.
• Vevőközpontúság
• Vezetés
• Munkatársak bevonása
• Folyamatszemléletű megközelítés
• Rendszerszemlélet az irányításban
• Folyamatos fejlesztés
• Tényeken alapuló döntéshozatal
• Kölcsönösen előnyös beszállítói viszony.

A környezetvédelem iránti elkötelezettség bizonyítására az ISO 14001 szabvány nemzetközileg ismert és elfogadott eszköz. Ez a környezetvédelmi irányítással kapcsolatos nemzetközi szabványsorozat része, amely bármely szervezet esetében alkalmazható. A Tervezés-Végrehajtás-Ellenőrzés-Intézkedés folyamatot alapul véve az ISO 14001 meghatározza a legfontosabb követelményeket az adott szervezet környezetvédelmi szempontjainak beazonosítása, irányítása és folyamatos felügyelete érdekében. A szabvány ezen kívül előírja a teljes rendszer irányítását és továbbfejlesztését.

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti